Norske juletre

Kvalitet i kvart tre

Fjelledelgran

- Det norske juletreet

Sosialt og fagleg felleskap

- Læring gjennom produksjon

Kvalitet i alle ledd

- Frå plante til ferdig juletre

Me leverer norske juletre direkte til ditt utsal

 

Salselskapet Norsk Juletreservice AS sel juletre til grossistar, kjeder, torghandlarar og eksport. Me leverer norskproduserte juletre frå lokale produsentar. Våre spesialitetar er Nordmannsedelgran og Fjelledelgran.  Trea kjem i fleire kvalitetar, og blir transportert på pallar direkte frå produsent til kjøpar. Ta kontakt for å høyre meir om våre juletre.

We provide you with the finest Christmas trees. Export and wholesale of Nordmann fir and Lasiocarpa fir. Handcrafted in the fjords of Norway.  High quality, beautifully shaped, proffesional handled. Please, dont hesitate to get in touch.

 

Kontakt oss

Om Norsk juletreservice

Norsk Juletreservice AS er eit produsenteigd salselskap som sel juletre til kunder over heile Noreg og Europa. Juletrea våre er produsert lokalt i Noreg av våre mange juletreprodusentar. Tilbakemeldingane frå våre kunder er særs gode.

Selskapet blei stifta i 1998, og vårt hovudkontor er i Hjelmeland i Rogaland. Juletreprodusentane er i hovudsak lokalisert på vestlandet og sørlandet. Me har mykje erfaring med bransjen og marknaden, og har over tid opparbeidd høg kompetanse innan juletreproduksjon.

Hovudprodukta våre er Nordmannsedelgran og Fjelledelgran. Me tilbyr også juletreplanter til juletreprodusentar. Hjå oss finn du kvalitetssikring i alle ledd med besøk i plantasjane, merking av tre, palling og transport.

Me engasjerer oss i heile produksjonen frå planter til ferdige tre, og tilbyr fagsamlingar og studieturar til våre produsentar. Eit stort og aktivt produsentmiljø er viktig i utviklinga av Norsk juletreservice.  Årleg set me av midler til forskning og utvikling av næringa, og me samarbeider tett med NIBIO om forskingsprosjekt.

 

About us: Since 1998 Norsk juletreservice AS has sold Christmas trees grown in the fjords of Norway. Our primary sale products are Nordmann fir and Lasiocarpa. We offer high quality trees for export and wholesale. The trees come from experienced producers across the west and southern part of Norway. Please contact us to learn more about our Christmas trees and our production.

Norsk juletreproduksjon gir bærekraftige arbeidsstader

Kontakt oss

Ynskjer du å bli forhandler av juletre? Eller ynskjer du å bli produsent hjå oss? Ta kontakt så svarer me på spørsmåla dine.

Kontakt oss

Følg oss

Me er aktive på sosiale medier og sender ut jamnlege nyhetsbrev. Me held dykk oppdatert om juletresal og produksjon, enten du er forhandlar eller produsent.

Facebook Nyhetsbrev