Våre Planter

Norsk Juletreservice sel no plantar til juletreproduksjon. Plantene er produsert i gode planteskular både i Noreg og Danmark. Me forhandlar planter av fjelledelgran og nordmannsedelgran i mange ulike provniensar.

Kontakt oss

Det er variasjonar mellom provniensane som omfattar alder, størrelse og om dei kjem som barrot eller pluggplanter. For å få eit godt resultat, er det heilt avgjerande å velje rett provniens når det skal plantast. Me har god og brei erfaring kring valg av planter og provniensar. Me hjelper deg å finne rett plante tilpassa dine dyrkningsforhold.

Ta kontakt for rettleiing og bestilling!

Me sel no og planter frå fjelledelgranprovniensen Sandsa. Dei kjem frå området kring Suldalsvatnet i Suldalsheiane. Desse plantene har vakse tre år i planteskular både i Noreg og i Danmark, og er no klare for å plantast ut hos produsentane.

Ta kontakt for meir informasjon og bestilling:

Fjelledelgran: Mikal Hetland, tlf: 906 21 660
Nordmannsedelgran: Olav Ravnås, tlf: 480 36 382