Våre planter

Norsk Juletreservice sel planter til juletreproduksjon. Me forhandlar planter av fjelledelgran og nordmannsedelgran i mange ulike proveniensar. Plantene er produsert i gode planteskular både i Noreg og Danmark.

Kontakt oss for rettleiing og bestilling!

Fjelledelgrana Sandsa

Våren 2024 sel me planter av fjelledelgranproveniensen Sandsa

Me leverer flotte planter av provniensen Sandsa.  Proveniensen blir kjenneteikna med blågrøn farge, etasjert vekst, fyldig nålesetting, og godt med internodiegreiner.

Den reagerer godt på Conshape, og skyt noko seinare enn sørlege proveniensar som Arizonika. Me har god erfaring med bruk av denne på Sørvestlandet og kystnær område. 

Frø til Sandsa er sanka frå bestand på 600-700 moh i Suldal kommune.

Plantene har vakse tre år i planteskular i Noreg og i Danmark, og blir levert både som pluggplanter og barrotsplanter.

Kontakt oss for rettleiing og bestilling!