Våre juletre

Nordmannsedelgran

Nordmannsedelgran er blitt eit svært populært juletre på salsplassane rundt om i Noreg og utlandet. Den har teke store marknadsandeler og er nå dominerande på markedet. Treet har ein djup, fin grønfarge og nålene er mjuke og fell ikkje av sjølv om treet har stått inne og tørka i fleire veker. Det har ingen lukt og greinene er svakt oppoverbøyd med plass til hengande julepynt mellom kransane.

Vestlandet og Rogland er svært godt egna til dyrking av Nordmannsedelgran fordi klima ikkje er så kaldt om vinteren. Nordmannsedelgrana (Abies nordmanniana) kjem opprinneleg frå fjellområda i Tyrkia, Georgia, Russland og Armenia.

For å få eit fint juletre må ein gjødsle og pleie trea godt. Det er mykje arbeid og det tek 7 til 10 år frå ein plantar til ein kan hauste treet.

Fjelledelgran

Dette er ei slank, smal og kjegleforma edelgran med mange mellomgreiner. Ho dufter aromatisk, frisk og syrleg granlukt og helt godt på nålene sjølv etter fleire veker i stova. Fjelledelgrana tåler forming heile året og kan bli svært tett og symmetrisk.

Fjelledelgrana har mange fargevariantar frå grønt, blågrønt til grått og blått. Grana kjem opprinneleg frå det nordvestlege Amerika, der ho vekst naturleg over store områder. Nå blir ho dyrka som juletre på Vestlandet der ho veks i utmark og låghei. Som juletre reknar me Fjelledlegrana som ein norsk spesialitet.

Norsk fjelledelgran

Norks fjelledelgran er merkevarenamnet på fjelledelgran av prima kvalitet. Fjelledelgrana er slank og kjegleforma. Den er tett og symmetrisk, og har ei frisk og syrleg lukt. Den held godt på nålene, sjølv etter fleire veker i stova.

Fjelledelgrana har mange fargevariasjonar – frå grønt, via blågrønt, til gråleg og blå.

Som juletre blir fjelledelgrana rekna som ein norsk spesialitet. Treet er gitt mykje stell og omsorg, og produseres hovudsakeleg i utmark og låghei på Vestlandet.