Våre juletre

Me tilbyr eit spekter av kvalitetar og variasjonar innan Nordmannsedelgran og Fjelledelgran, og leverer små og store partier med juletre etter dine ynskjer.

Nordmannsedelgran

Nordmannsedelgran er eit svært populært juletre på salsplassane i Noreg og utlandet. Treet har ein djup, fin grønfarge. Nålene er mjuke og dufter lite. Dei fell ikkje av sjølv om treet har stått inne fleire veker.

Nordmannsedelgrana (Abies nordmanniana) kjem opprinneleg frå fjellområda i Tyrkia, Georgia, Russland og Armenia. Vestlandet og Rogaland er godt egna til dyrking av Nordmannsedelgran fordi klimaet her er mildt om vinteren.

Vårt sortiment av Nordmannsedelgran er stort, og me tilbyr alt frå mindre spesialparti til store leveranser med juletre som varierer i størrelse, fasong og tettleik.

Nordmann fir, with it’s dark green colour and soft needles, is a popular Christmas tree across Norway and Europe. The fir is resistant to shedding it’s needles, and therefore will provide you with a long-lasting Christmas feeling over the holiday.

The warmer climate close to the fjords in the western and southern part of Norway makes this area suitable for the production of Nordmann fir.

We offer a wide range of Nordmann fir and supply domestic and international customers with high quality Christmas trees grown in the fjords of Norway.

Fjelledelgran

Fjelledelgran er ei slank og kjegleforma edelgran med mange mellomgreiner. Treet duftar aromatisk og syrlig, og held godt på nålene sjølv etter fleire veker innandørs. Fjelledelgrana har mange fargevariantar, frå grønt, blågrønt til grått og blått.

Som juletre reknar me Fjelledlegran som ein norsk spesialitet! Treet kjem opprinneleg frå det nordvestlege Amerika, der det vekst naturleg over store område. No blir det dyrka som juletre på Vestlandet i utmark og låghei.

Me tilbyr eit bredt spekter av Fjelledelgran med variasjoner innan fasong, tettleik og farge, og leverer både små og store partier med juletre etter dine ønske.

Lasiocarpa fir is a slim and narrow Christmas tree with an aromatic scent of forest. The needles are soft and the colour varies from green to teal blue. It is resistant to shedding it’s needles, even after several weeks indoors.

Lasiocarpa fir is a Norwegian speciality! The northern latitude with long, bright but chilly summers serves us with the ultimate conditions to handcraft a dense and narrow but still natural looking Christmas tree.

We supply an extensive range of different varieties of Lasiocarpa fir to meet your and your customers needs.

Norsk fjelledelgran

Norsk fjelledelgran er merkevarenamnet på fjelledelgran av Prima kvalitet.

I dialog med deg gjer me eit handplukka utval av fjelledelgran av høgste kvalitet tilpassa dine kunder sine ønske.

Gjennom vår lange erfaring med sal av juletre i Noreg og utlandet, har me opparbeidd unik kunnskap om ulike markeders behov og etterspørsel. Ta gjerne kontakt med oss for ein prat om Prima fjelledelgran til ditt marked.

Norwegian Lasiocarpa fir is the brand of Prima quality Lasiocarpa.

By taking advantage of our long experience of selling Christmas trees in the domestic and international markets, we are able to hand-pick Prima Lasiocarpa fir based on your requirements.

Don’t hesitate to get in touch to talk about how we can supply you with Prima Lasiocarpa fir customised for your market.