Våre produsentar

Me har eit stort og aktivt nettverk med produsentar som dyrkar juletre til våre norske og utanlandske kundar. Dei held til frå Vestfold i søraust til Hardanger i nord, og driv varierte produksjonar i omfang og treslag. Felles for dei alle er at dei leverer kvalitet og handverk frå planten kjem i jorda til treet blir hogt.

Gjennom oss kan du få produsentavtale for levering av dine juletre til våre kundar. Å dyrke juletre er eit handverk og me gir deg fagleg oppfølging gjennom samlingar. Som produsent hjå oss får du også hjelp til merking, hogging og palling av tre. Ta kontakt om du vil høyre meir.

Velkomen som juletreprodusent

Etterspørselen etter juletre er større enn produksjonen og næringa ynskjer nye produsentar velkomen.

Det er plass til fleire juletreprodusentar!

Juletreproduksjon gir varierte arbeidsdagar ute med gode moglegheiter for tilpassing til dine forhold. Om du er i landbruket eller arbeider i anna næring vil juletreproduksjon kunne styrke inntektsgrunnlaget på eigedomen din. Det er ein produksjon som kan kombinerast med anna produksjon, og mange har god erfaring juletre i saman med sau eller frukt.

Lurer du på å starte opp eller er du ny i næringa? Ta kontakt med oss for ein prat om korleis det er å vere juletreprodusent.

For våre produsentar

Under finn du malar og  rettleiingsmateriell til bruk ved leveranse av juletre og oppstart av produksjon.

Salgskontrakt

Salgsvilkår

Fraktbrev

Slik fyller du ut skjema

Pakkeseddel

Slik fyller du ut skjema

Produsentavtale

Søknadsskjema utanlandske treslag

Melde salg av juletre til VSOP (virkesdatabasen)

Ein-to-juletre

Det finst mykje god kunnskap om juletreproduksjon som du kan ta i bruk om du treng fagleg rettleiing. Her er eit utval av nettsider og kompetansemateriell.

Skogkurs.no Fagportal for juletreproduksjon

Skogfrøverket.no Rettleiing for bruk av frø og planter

Gartnerforbundet.no Næringspolitisk arbeid for næringa

 

Danske juletræer Dansk fagorganisasjon

 

Digital fagbok Lønnsomme juletrær

Faktaark   Skogfond i juletreproduksjon (Skogkurs.no)

Faktaark      Økonomi i juletreproduksjon (Skogkurs.no)

Kalkulator Lønnsomheit og driftsresultat (Skogkurs.no)

Fagbøker          Bestill fagbøker om juletreproduksjon (Skogkurs.no)

Brosjyre Velkommen til juletrenæringa